Selecteer een pagina

Wanneer je gaat werken bij een bedrijf welke onder de Seveso richtlijn valt en daarbinnen een functie op het gebied van veiligheid gaat invullen, dan is het raadzaam om een Cursus BRZO te volgen. En dat kan vanaf nu in de vorm van een E-learning. Door aantoonbaar opgeleid te worden zorg je er voor dat ook bij inspecties aangetoond kan worden dat je over een basiskennis beschikt. Deze cursus behandelt de basis van  dan Seveso / BRZO.

De BRZO is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso richtlijn. In Europa leidde het catastrofale ongeval in het Italiaanse Seveso in 1976 tot de aanneming van wetgeving inzake de preventie en bestrijding van dergelijke ongevallen. Deze zogenaamde Seveso-richtlijn (Richtlijn 82/501 / EEG) is later gewijzigd naar aanleiding van de ongevallen die later volgde zoals Bhopal, Toulouse en Enschede hetgeen leidde tot de Seveso-II (Richtlijn 96/82 / EG). In 2012 volgde de Seveso-III (Richtlijn 2012/18 / EU) waarbij rekening houdend werd met onder meer de wijzigingen in de wetgeving van de Unie inzake de classificatie van chemische stoffen (GHS).

De BRZO wordt door bedrijven en medewerkers binnen deze bedrijven als een lastige richtlijn ervaren. Niets is exact en onderwerpen die bij inspecties ter sprake komen kunnen divers zijn. Dat heeft te maken met het gegeven dat de procedures van het VBS (Veiligheidsbeheersysteem) te maken hebben op de hele organisatie. Via bovenstaande link kom je in de Seveso richtlijn. Aan de hand van de bijlage 1 en bijlage 2, alsmede de sommatie bepaling kan vastgesteld worden of het bedrijf onder de BRZO valt.

Wil je aantoonbaar opgeleid worden en studeren wanneer het jou uitkomt? volg dan deze E-learning cursus BRZO en externe veiligheid.