Selecteer een pagina

Sinds maart 2021 zijn de restricties met betrekking tot Corona opgeheven en gelden voor de Brzo-inspecteurs geen beperkingen meer. Ondanks het huidige hoge aantal besmettingen blijft de richtlijn van kracht. Na opheffing van de restricties gelden voor de inspecteurs geen bijzondere regels meer qua grootte van het team of de duur van de inspectie. Behalve het strikt in acht nemen van de RIVM-maatregelen. Tijdens de BRZO audits zullen ook beperkingen, zoals testen, vanuit het bedrijfsleven geaccepteerd worden. ‘Als Brzo-inspecteurs handelen we verantwoord volgens de RIVM-richtlijnen. We bezoeken geen bedrijven als we klachten hebben, gebruiken de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en houden ons aan alle overige adviezen en regels’.

Nog wel teams bij vooroverleg BRZO inspectie

Ondanks het hoge aantal besmettingen vanwege de omnikronvariant heeft het samenwerkingsverband BRZO+ besloten deze lijn voort te zetten. Daar waar het kan  vindt afstemming nog wel zo veel mogelijk plaats via videobellen of telefoneren. Bijvoorbeeld bij het vooroverleg en het bespreken van de rapportage

Geen wettelijke verplichting

Aan aanvullende voorwaarden werken de inspecteurs niet mee. Tenzij dat expliciet is vastgelegd in Europese of nationale wet- en regelgeving. Een sneltest ondergaan, het laten meten van de lichaamstemperatuur of een coronavaccinatie zijn geen wettelijke verplichtingen. Evenmin als het overleggen van een coronatoegangsbewijs. De toegang tot een Brzo-bedrijf kan dan ook niet om die redenen worden geweigerd. (bron: BRZOPlus)

Ben je op zoek naar een E-learning BRZO en externe veiligheid?