Selecteer een pagina

Een goede voorbereiding op een noodsituatie is een wettelijke vereiste voor bedrijven die onder het BRZO vallen. In alle gevallen waarin zich een zwaar ongeval kan voordoen, dat kan leiden tot ernstige schade aan mens of milieu, zal een goede planning helpen om de gevolgen ervan te minimaliseren. Dat begint met de identificatie van noodsituaties aan de ene kant en een goede planning van het gebruik van middelen anderzijds. Ook een goede kennis van het BRZO met betrekking tot de eisen maakt daar onderdeel van uit.

In het geval van een onderzoek naar aanleiding van een zwaar ongeval, zal het noodplan nuttig zijn om aan te tonen dat de betrokken partijen al het redelijke hebben gedaan om zich op een dergelijke gebeurtenis voor te bereiden. In de praktijk zien we bij BRZO bedrijven dat het VBS element voorbereiden op noodsituaties nog steeds niet de aandacht krijgt die het verdiend. Het noodplan is er vaak wel, er wordt geoefend met de brandweer wanneer deze zich hiervoor beschikbaar stellen, maar echt frequent op scenario’s oefenen gebeurt niet altijd.

De eerste paar uur na een incident is de ‘kritieke’ fase van een ongevalsrespons, wanneer belangrijke beslissingen, die het succes van eventuele risicobeperkende maatregelen sterk zullen beïnvloeden, onder aanzienlijke druk en binnen een korte tijdspanne moeten worden genomen. Daarom zal een gedetailleerd kennis van de opeenvolgende gebeurtenissen en daarop passende tegenmaatregelen een groot voordeel zijn voor iedereen van wie redelijkerwijs mag worden verwacht dat hij een rol speelt. Het noodplan moet ingaan op de respons die nodig is tijdens elke fase van de noodsituatie, zowel de onmiddellijke behoeften als het herstel op de langere termijn.

Werk jij binnen een BRZO bedrijf dan dien je aantoonbaar kennis van zaken te hebben. Een E-learning Cursus BRZO en externe veiligheid kan daar bij helpen. Meld jezelf en je collega’s aan voor de BRZO cursus.