Selecteer een pagina

Bedrijven die vallen onder het Seveso dragen een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zowel werknemers als de omgeving. Het is van cruciaal belang dat personeel binnen deze bedrijven beschikt over basiskennis van Seveso en externe veiligheid om de risico’s te begrijpen, te beheren en veilige werkpraktijken te waarborgen.

Wat is de Seveso richtlijn?

Het Seveso is een wettelijk kader dat van toepassing is op bedrijven waar activiteiten plaatsvinden met stoffen die een risico vormen op zware ongevallen. Deze bedrijven moeten voldoen aan strikte veiligheidsvoorschriften en noodplannen hebben om de impact van mogelijke ongevallen te minimaliseren.

Waarom is Basiskennis van Seveso en Externe Veiligheid Noodzakelijk?

 1. Veiligheid van Werknemers:
  • Basiskennis van Seveso is essentieel om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Het begrijpen van de potentiële risico’s stelt hen in staat om veilige werkpraktijken te volgen en snel te reageren op noodsituaties.
 2. Milieurisico’s Beheren:
  • Bedrijven onder het Seveso hebben vaak te maken met gevaarlijke stoffen die een impact kunnen hebben op het milieu. Externe veiligheidssystemen en -kennis zijn nodig om deze risico’s te beheren en schadelijke gevolgen te voorkomen.
 3. Naleving van Wettelijke Voorschriften:
  • Het voldoen aan de wettelijke voorschriften van Seveso is verplicht. Basiskennis stelt bedrijven in staat om te begrijpen aan welke normen ze moeten voldoen en hoe ze dit kunnen implementeren.
 4. Preventie van Zware Ongevallen:
  • Het begrijpen van Seveso is een cruciale stap in het voorkomen van zware ongevallen. Door potentiële risico’s te identificeren en te beheren, kunnen bedrijven proactief maatregelen nemen om ongevallen te voorkomen.


Basiskennis Seveso en Externe Veiligheid Cursussen:

Om te voldoen aan de vereisten van Seveso en externe veiligheid, worden cursussen aangeboden die specifiek gericht zijn op het verschaffen van basiskennis. Deze cursussen omvatten vaak:

 1. Wettelijk Kader:
  • Een overzicht van de wet- en regelgeving met betrekking tot Seveso en externe veiligheid.
 2. Risicoanalyse:
  • Methoden voor het identificeren en analyseren van risico’s in de werkomgeving.
 3. Noodplanning en Reactie:
  • Hoe effectief te reageren op noodsituaties en het ontwikkelen van noodplannen.
 4. Veiligheidscultuur:
  • Het bevorderen van een veiligheidscultuur binnen het bedrijf.


E-learning Seveso en externe veiligheid:

Het ontwikkelen van basiskennis van Seveso en externe veiligheid is niet alleen een wettelijke verplichting maar ook een investering in toekomstgericht veiligheidsbeheer. Het stelt bedrijven in staat om risico’s te minimaliseren, de veiligheid te waarborgen en een verantwoordelijke bijdrage te leveren aan de bredere gemeenschap. Basiskennis is de sleutel tot veilige en duurzame bedrijfsvoering. Met deze cursus verwerf je als medewerker de basiskennis, waardoor je een solide start kunt maken zonder overweldigd te worden door de overvloed aan begrippen.

Leer meer: https://www.gevaarlijkestoffen.eu/product/e-learning-seveso-en-externe-veiligheid/