Het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) is een Nederlandse regelgeving gericht op het beheersen van de veiligheidsrisico’s van bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Het doel is om zware ongevallen te voorkomen en de impact op mens en milieu te minimaliseren. Bedrijven die onder deze regelgeving vallen, dienen strikte veiligheidsmaatregelen te implementeren en worden regelmatig geïnspecteerd om naleving te waarborgen.

BRZO en externe veiligheid Cursus – Home