Wat houdt BRZO in?

Het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) is een Nederlandse regelgeving gericht op het beheersen van de veiligheidsrisico’s van bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Het doel is om zware ongevallen te voorkomen en de impact...

BRZO bedrijven worden in 2020 vaker bezocht door Inspectie SZW

De Inspectie SZW (ISZW) gaat in 2020 alle bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogenaamde BRZO-bedrijven, vaker controleren op de naleving van de BRZO-wetgeving. Het is raadzaam om hierop voor te bereiden en kennis over het BRZO op te...