Module 4

Welkom bij de praktijkvragen van Module 4 Name Email 1. Op een centraal punt van de inrichting dienen gegevens ten behoeve van de directe bestrijdingsondersteuning van de overheid beschikbaar te zijn. Welke hoort daar niet bij: A. een overzichtstekening waarop...

Module1

Welkom bij de praktijkvragen van Module1 Naam Email 1. Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 is de Nederlandse vertaling van de Europese A. Seveso II richtlijn. B. Seveso III richtlijn. C. BRZO richtlijn. D. ADR code 2. Val ik met een tankopslag van 8.000.000...

Module2

Welkom bij de praktijkvragen van Module2 Naam Email 1. Welke van de volgende zinsnede passen niet in een PBZO document. A. zorgdragen voor veiligheid; B. beschermen van mens en milieu; C. verantwoordelijk voor …; D. Laag verbruik door zuinig rijden; 2. Wat is juist?...

Module3

Welkom bij de praktijkvragen van Module3 Naam Email 1. Welke van de onderstaande functies is geen direct kritische functie: A. Hoofd BHV B. de SHQE manager C. Operationeel directeur D. Personeelsmedewerker 2. Wat is niet juist: A. Externe medewerkers dienen bekend te...