Selecteer een pagina

Module 4

Welkom bij de praktijkvragen van Module 4 Name Email 1. Op een centraal punt van de inrichting dienen gegevens ten behoeve van de directe bestrijdingsondersteuning van de overheid beschikbaar te zijn. Welke hoort daar niet bij: A. een overzichtstekening waarop...

Module2

Welkom bij de praktijkvragen van Module2 Naam Email 1. Welke van de volgende zinsnede passen niet in een PBZO document. A. zorgdragen voor veiligheid; B. beschermen van mens en milieu; C. verantwoordelijk voor …; D. Laag verbruik door zuinig rijden; 2. Wat is juist?...

Module3

Welkom bij de praktijkvragen van Module3 Naam Email 1. Welke van de onderstaande functies is geen direct kritische functie: A. Hoofd BHV B. de SHQE manager C. Operationeel directeur D. Personeelsmedewerker 2. Wat is niet juist: A. Externe medewerkers dienen bekend te...